office (+47) 481-69666

Nedlasting 

Her finner du den nyeste versjonen av TWO programmet: 13.03, oppdatert 1.2.14

Dersom du allerede har versjon 10.XX installert så er oppgraderingen gratis.

Kartdata for dere som har automatisk vegident lastes ned separat. Last ned og installer den eller de regionene du trenger.

 

Den oppdaterte vegdatabanken inneholder støtte for gang og sykkelveg. I tillegg er endringer av vegtyper oppdatert.

NB! Du må ha programversjon 10.15 eller nyere for å kunne benytte den nye vegdatabasen. Har du lavere versjon installert så må du altså oppgradere programvaren for at vegdatabasen skal fungere.

Oppdatert 17.2.14:

Region Sør, Region Vest, Region Nord, Region Midt og Øst (slått sammen)

 

Revisjonshistorie

V10.00 Hovedoppgradering. Ny protokoll mellom databoks og PC. Oppdatert rapportmodul, helt ny ftp kommunikasjons program mm.
V10.01 Justering av ftp oppsett for  kommunikasjon med server
V10.02 Ytterligere justering av ftp oppsett for å løse oppkoblingsproblemer knyttet til enkelte antivirusprogrammer.
V10.03 Bug fiks: Løst problem knyttet til at enkelte filer fikk feil i navn ved opplasting til server.
V10.04 Bug fiks: Løst problemer med export/import av filer.
V10.05 Bug fiks: Laster nå kun ned filer fra server som ikke er lastet ned tidligere. Ny funksjon: Overføring av data via NMEA protokoll på serieport
V10.06 Kun standard versjon er oppdatert. Lagt til passiv modus i server oppsett for å takle ulike brannmuroppsett. Dansk og Fransk språk tilgjengelig.
V10.07 Endret oppsett av ftp. Lag til mulighet for å kunne velge serveraddresse fra nedtrekksmeny.   
V10.10 Støtte for flyplass med Snowtam rapportering
V10.12
Dataoverføring via radio link implementert.
V10.13
Endring av oppsett i Snowtam rapport
V10.14 Manuell konfigurering av kommunikasjon via radio.
V10.14b Bug fiks: Programmet hang seg opp ved utskrift av rapport
V10.15  Programmet installerer seg nå som standard på C:\TWO FRICTION. Dette eliminerer enkelte problemer som er rapportert med Windows 7
Vegmodul: Friksjonsfordelingskurven lagt til i rapporten. Fikset feil i forbindelse med eksport av ruter.
Flyplass: Ferdigstilt Snowtam rapport.
V10.15A Oppdatert installasjonsprogrammet for å sikre bakoverkompatibilitet til tidlige installasjoner
V10.15B Lagt til Windows service filer i tilfelle de ikke allerede finnes på maskinen.
V10.15-17 Windows runtime filer lagt til for å løse problemer med XP og eldre Windows versjoner
V10.18 Flyplassmodul: Ny Radiolink protokoll, en del oppdateringer i forbindelse med SnowTam rapport
V10.20
Justering i lisenssjekk rutinen. Lagt til tilpasning for installasjon på Win7 /64.
10.21
Enkelte komponenter ble ikke riktig registrert ved installasjon
10.22 Endret på kommunikasjonsrutiner i forbindelse med RF-link
10.23 Ny pålogging til web-server oppdatert. Kameraproblemer med enkelte PC'er fikset
10.24 n/a
10.25 Støtte for eksport av målinger til ViaPlot format
10.26 Reorganistert installsjonslokasjon. Datafilene ligger nå alltid under "data\two friction" Lagt til mulighet for å velge og lagre oppløsning på kamera.
10.27 Fikset problem med lagring av bilder
13.01 Fixet kalibreringslogg. Nytt lisenssystem
13.02 Kamera kan roteres 180 grader. Fikset bug ved at TWO-kommunikasjon ikke ble startet ved åpning av setup.
13.02b Kamera bug fix. ifm installasjon. 
13.03 Lagt til Polsk språk. Oppdatert Norsk oversetting.